TriChloroisocyanuric Acid 90% (tablet 200g)

  • Số CAS: 87-90-1
  • Công thức hóa học: C3N3O3Cl3
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one