Triethylamine

  • Số CAS: 121-44-8
  • Công thức hóa học: (C2H5)3N
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one