Tripotassium phosphate

  • Số CAS: 7778-53-2
  • Công thức hóa học: K3PO4
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one