Tween 20 -TN

  • Số CAS: 9005-64-5
  • Công thức hóa học: C58H114O26
  • Quy cách: Chai
All in one