Vichem Gold

  • Quy cách: Bao 25kg
  • Sc(nh2)2, na2sio3 và naoh, (napo3)6
  • Sử dụng rộng rãi trong quá trình triết tách vàng từ các loại nguồn quặng vàng vichemgold có thể có tác dụng làm tan và ion hóa các nguyên tử vàng, tăng tỷ lệ thu hồi và vichemgold phù hợp với sản xuất theo quy mô định hướng cùng với việc gia tăng tính hiệu quả ổn định, vichemgold có thể làm giảm các vấn đề rắc rối gây ra bởi các chất hóa học gây khó triết tách vàng như s và as… vichemgold giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí vận chuyển, bảo quản, sản xuất an toàn và chi phí phục hồi môi trường việc sử dụng vichemgold trong triết tách vàng từ quặng vàng thuận lơi giống như việc sử dụng natri xyanua (nacn) thông thường. chu kỳ lọc của vichemgold ngắn hơn khoảng 25% so với việc sử dụng natri xyanua (nacn) thông thường. các nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm đều là các nguyên liệu nhập khẩu nên chất lượng sản phẩm tốt, liều lượng sử dụng ít hơn

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one