Zinc Acetat dihydrate -TN

  • Số CAS: 5970-45-6
  • Công thức hóa học: Zn(CH3COO)2.(H2O)2
  • Quy cách: Chai
  • Zinc acetat dihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one