Zinc Chromate (ZnCrO4 90%) -TN

  • Số CAS: 13530-65-9
  • Công thức hóa học: ZnCrO4
  • Quy cách: Chai
  • Chromat kẽm 90% -

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one