Zinc Cyanide

  • Số CAS: 57-21-1
  • Công thức hóa học: Zn(CN)2
  • Ứng dụng chính của zn(cn)2 là cho mạ điện kẽm từ dung dịch nước có chứa thêm xyanua. trong tổng hợp hữu cơ: zn(cn)2 được sử dụng như một chất xúc tác cho cyanosilylation của andehit và xeton. kẽm xyanua cũng được sử dụng để giới thiệu nhóm formyl trong tổng hợp hữu cơ. 2-hydroxy-1-nafthaldehyde đã được chuẩn bị từ 2-naphthol, kẽm cyanide, và khan hydro clorua.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one